Hot
          Jazz
                     Spring


Dyrektor Festiwalu:
Adam Klocek

Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Tadeusz Orgielewski

Organizatorzy Festiwalu:
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego
www.psjt.pl

Filharmonia Częstochowska
www.filharmonia.com.pl

XVI Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
Hot Jazz Spring Częstochowa 03.09-05.09.2021 r.

Strona Główna Festiwal Aktualności Konkurs Swingujący Kruk Honorowy Swingujący Kruk Festiwal Program Festiwal Galeria Festiwal YouTube Festiwal Historia

Ze względów organizacyjnych na tegorocznym festiwalu nie odbędzie się konkurs "Swingujący Kruk".

Historia konkursu:

Swingujący Kruk 2003 Swingujący Kruk 2004 Swingujący Kruk 2005 Swingujący Kruk 2007 Swingujący Kruk 2011 Swingujący Kruk 2012 Swingujący Kruk 2013 Swingujący Kruk 2015 Swingujący Kruk 2016 Swingujący Kruk 2018


Materiały konkursowe:

do ściągnięcia:

  Acrobat Reader do plików PDF     
Nuty oraz teksty na konkurs "Swingujący Kruk" 2018 

Regulamin X Konkursu "Swingujący Kruk" 2018

1. Konkurs jest przeznaczony dla solistów instrumentalistów i wokalistów uprawiających tradycyjne style jazzu, do stylu Swing włącznie.

2. Wiek uczestników nie może przekraczać 30 lat.

3. Konkurs odbywać się będzie w 2 etapach:
- przesłuchanie materiałów (demo), nadesłanych przez uczestników na adres biura organizacyjnego festiwalu (3 utwory, maksymalnie do 15 min.) w terminie do 4.05.2018 (decyduje data stempla pocztowego). O dopuszczeniu do przesłuchania finałowego decyduje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora festiwalu HOT JAZZ SPRING.
- przesłuchanie finałowe (09.06.2018) z udziałem solistów zakwalifikowanych w pierwszym etapie konkursu.

4. Lista osób zakwalifikowanych do przesłuchania finałowego zostanie opublikowana do dnia 12.05.2018 na stronie www.hotjazzspring.eu

5. Uczestnicy finału konkursu zobowiązani są do wykonania 3 utworów:
a) utworu obowiązkowego. W tegorocznym konkursie jest nim:
SWEET LORRAINE - dla wokalistów
Back Home Again in Indiana (Indiana) - dla instrumentalistów
b) utworu wylosowanego z listy stanowiącej załącznik niniejszego regulaminu
c) utworu wybranego przez siebie z w/w listy
Kolejność wykonywania utworów jest dowolna.

6. Uczestnicy przesłuchań finałowych będą prezentować swój program z towarzyszeniem profesjonalnej sekcji rytmicznej w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja. Każdy z uczestników może też prezentować swój program z towarzyszeniem własnej sekcji rytmicznej. Program konkursowy nie może być prezentowany przez więcej niż jednego uczestnika przesłuchania jednocześnie.

7. Czas trwania programu prezentowanego przez każdego z finalistów nie może przekraczać 15 minut.

8. Zwycięzca konkursu otrzyma główna nagrodę w postaci statuetki "Swingującego Kruka"
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 PLN.
Laureat II nagrody otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2000 PLN.
Laureat III nagrody otrzyma dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN.
Każdy z pozostałych uczestników przesłuchania finałowego otrzyma dyplom
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 PLN.

9. Programy prezentowane w finale konkursu będzie oceniać profesjonalne Jury, powoływane przez dyrektora festiwalu "Hot Jazz Spring", którego częścią jest konkurs.

10. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

11. Wyniki konkursu ogłaszane będą najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia konkursu.

12. Laureaci konkursu są zobowiązani do brania udziału w imprezach festiwalowych wskazanych przez organizatorów.

13. Trzykrotne zdobycie głównej nagrody wyklucza z udziału w kolejnych konkursach.

14. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom finału zakwaterowanie na czas trwania festiwalu "HOT JAZZ SPRING". Koszty transportu oraz wszelkie inne koszty pokrywają we własnym zakresie uczestnicy konkursu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników konkursu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z festiwalem "HOT JAZZ SPRING".

16. Każdy z uczestników przystępując do konkursu akceptuje jego regulamin w całości.

Festiwal "14-th Hot Jazz Spring" odbywać sie będzie w dniach 7 - 10 czerwca 2018 w Częstochowie.

Biuro organizacyjne festiwalu :
Polskie Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego 42-202 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 1
z dopiskiem "SWINGUJACY KRUK".

Repertuar obowiązkowy dla wokalistów:
00. SWEET LORAINE - C. Burwell & M. Parish
01. BLUE SKIES - I. Berlin
02. DINAH - Akst-Lewis-Young
03. I CAN'T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE - J. McHugh
04. IN A MELLOW TONE - D. Ellington
05. MARGIE - C. Robinson
06. MISTY - E. Garner
07. MY ROMANCE - R. Rodgers
08. NOBODY KNOWS YOU WHEN YOU'RE DOWN & OUT - Cox
09. ROSETTA - Hines-Woode
10. THE NEARNESS OF YOU - H. Carmichael

Repertuar obowiązkowy dla instrumentalistów:
00. INDIANA - J. F. Hanley
01. BABY FACE - H. Akst
02. BASIN STREET BLUES - S. Williams
03. BILL BAILEY... - H. Cannon
04. BLACK AND BLUE - F. Waller
05. BYE BYE BLUES - Hamm-Bennet-Lown-Gray
06. CHINA BOY - Boutelje-Winfree
07. CHINATOWN, MY CHINATOWN - J. Schwartz & W. Jerome
08. CARELESS LOVE - W. C. Handy
09. DARKTOWN STRUTTER'S BALL - S. Brooks
10. EVERYBODY LOVES MY BABY - S. Williams & J. Palmer
11. HINDUSTAN - Wallace-Weeks
12. I'VE FOUND A NEW BABY - Jack Palmer & Spencer Williams
13. JAZZ ME BLUES - T. Delaney
14. MACK THE KNIFE - K. Weill
15. MUSKRAT RAMBLE - K. Ory
16. STRUTTIN' WITH SOME BARBECUE - L. Armstrong
17. SUNDAY - Miller-Cohn-Stein-Krueger
18. TISHOMINGO BLUES - S. Williams
19. WABASH BLUES - F. Meinken
20. WILLIE THE WEEPER - F. Jaxon

Wyniki konkursu:
Jagoda Wojciechowska - Statuetka Swingującego Kruka, I miejsce - nagroda 3000 zł
Tymon Trąbczyński - II miejsce - nagroda 2000 zł
Filip Kolasiński - III miejsce - nagroda 1000 zł
Justyna Curyłło - wyróżnienie - nagroda 200 zł
Jarosław Kaczmarczyk - wyróżnienie - nagroda 200 zł
Szymon Klekowicki - wyróżnienie - nagroda 200 zł
Barbara Piotrowska - wyróżnienie - nagroda 200 zł
Krzysztof Srokosz - wyróżnienie - nagroda 200 zł
Joanna Świniarska - wyróżnienie - nagroda 200 złJazz w Stajni Dixie Piknik Jazz nad Wartą Swinging Golden Stream Nauka gry Impresariat Five O'Clock Orchestra